منو
صفحه اصلیآرشیو نمراتنمرات ترم تابستان 92-91

نمرات_ ماشین های الکتریکی 3

نمرات نهایی درس ماشین های الکتریکی 3

 

ردیف شماره دانشجویی نمره کل
1 880963320 11
2 901158873 8
3 880963353 10
4 891116230 10
5 891209782 غائب
6 900967549 غائب
7 880963389 10.5
8 900948361 19.5
9 891116189 11
10 900948297 11.5
11 900947074 غائب
12 900946710 13
13 900949251 13.5
14 901186059 16

 

توضیح: در صورت اعتراض می توانید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

hossein.mahdinia@gmail.com , hossein.m@aut.ac.ir

 

 

 

نمرات_بررسی سیستمهای قدرت 2 (لاهیجان)

     نمرات نهایی درس بررسی سیستمهای قدرت 2

 

ردیف شماره دانشجویی نمره کل
1 891120935 12.5
2 891115377 0
3 891116230 13
4 901179844 19
5 891121420 9
6 901173119 15.5
7 891119678 15
8 900961895 15.5
9 900948917 12
10 891121745 16
11 900917686 10
12 891119591 10
13 900947104 10
14 891119731 9
15 901256161 0
16 880963353 9
17 880963391 9
18 880963483 9

 

توضیح: در صورت اعتراض می توانید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

hossein.mahdinia@gmail.com , hossein.m@aut.ac.ir

 

 

 

آموزش نرم افزار DIgSILENT (جدید)

ورودبازگشت به بالا