منو

بررسی سیستم های قدرت 2

نمرات نهایی درس بررسی سیستمهای قدرت 2

ردیف شماره دانشجویی نمره کل
1 920641236 غائب
2 930313927 12.5
3 930344192 غائب
4 93401118 14.5
5 930502339 9.5
6 930360102 13
7 930532902 12
8 930292976 5.5
9 930309039 13.5
10 930392839 15
11 930519098 10.5
12 930292198 غائب
13 930383810 12
14 930528465 13.5
15 930310148 14
16 930310210 10.5
17 930511111 8
18 930703366 16.5

توضیح: نمرات با ارفاق داده شده است. در صورت اعتراض فقط با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

  hossein.mahdinia@gmail.com

آموزش نرم افزار DIgSILENT (جدید)

ورودبازگشت به بالا